Usługi

Świadczę usługi:
+ wyceny nieruchomości
– komercyjnych: biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych, produkcyjnych
– lokali mieszkalnych, użytkowych
– budynków mieszkalnych
– gruntowych niezabudowanych
– rolnych i leśnych
– zabytkowych
– wyceny ograniczonych praw rzeczowych (służebność gruntowa, służebność przesyłu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego)

dla następujących celów:

 * Sprzedaży nieruchomości
 * Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 * Aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 * Wywłaszczeń
 * Opłat adiacenckich
 * Ustalenia wysokości renty planistycznej
 * Skarbowo – podatkowych
 * Ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji, ubezpieczenia
 * Sprawozdań finansowych
 * Wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek
 * Odszkodowań
 * Ustalenia czynszu dzierżawnego
 * Określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora

+ wyceny przedsiębiorstw (udziałów w przedsiębiorstwach)